Охорона праці

Види, порядок проведення та реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності для учнів

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями і містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Здобувачі освіти, які інструктуються, ставлять підпис в журналі, починаючи з 9 класу.

Вступний інструктаж – проводиться на початку занять один раз на рік з усіма учнями (при зарахуванні учня до школи, у разі переходу учня з однієї школи до іншої), а також з студентами, які прибули в школу для проходження виробничої практики. Вступний інструктаж проводить служба охорони праці школи. Запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Первинний інструктаж – проводиться з учнями класу на початку заняття у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі тощо (вересень), наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами школи, де навчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів (хімічних, фізичних, біологічних), у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах. Цей інструктаж проводиться з учнями, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Первинний інструктаж проводиться:

 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, механізмів на початку уроку, заняття, практичної роботи тощо;
 • на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) – із загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

Позаплановий інструктаж – проводиться у разі:

 • порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
 • зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо);
 • нещасних випадків за межами школи.

Цільовий інструктаж – проводиться з учнями під час організації масових заходів (екскурсій, походів, спортивних заходів, змагань), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання території, приміщень, дослідницької роботи на навчально-дослідній ділянці тощо).

Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, керівники гуртків, майстер виробничого навчання або завідувачі кабінетів тощо за відповідними інструкціями чи програмами. Відмітка про проведення первинного, позапланового та цільового інструктажів робиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, який зберігається в кожному кабінет і, майстерні, спортивному залі та іншому робочому місці.

Інструкція про проведення евакуації дітей в разі виникнення надзвичайної ситуації чи небезпечних подій

Надзвичайною ситуацією (НС), яка може виникнути на території школи, в приміщенні школи й потребувати негайної і швидкої евакуації дітей та дорослих, може бути: виявлення підозрілого предмету, пожежа, вибух або викид шкідливих речовин у навколишнє середовище, стихійне лихо.

При їх виникненні необхідно евакуювати дітей та дорослих з приміщення або із зони викиду шкідливих речовин. Для швидкої та безпечної евакуації дітей потрібно, щоб кожен працівник знав своє завдання на випадок НС та в кожному класі повинні бути відповідні інструкції.

 1. Перший працівник чи учень, який виявив (дізнався чи побачив) НС або небезпечну подію, повинен негайно повідомити за телефоном 101 ( вказати адресу та П.І.П., вид НС), а також (якщо це учень) повідомити працівника школи, якщо це підозрілий предмет не чіпати і не відкривати знахідку.
 2. Черговий техпрацівник оповіщає довгим дзвінком учнів та педагогічних працівників.
 3. Завгосп (при відсутності — діловод) оповіщає всіх робітників та службовців, які знаходяться в приміщеннях будівлі про те, що трапилося, та ставить завдання колективу в цілому залежно від ситуації.
 4. Усі вчителі, які проводили уроки у класах, негайно виводять з будівлі дітей згідно з схемою евакуації. При необхідності дорослі і діти одягають засоби індивідуального захисту (протигази, ватно-марлеві пов’язки). При аварії, пов’язаній із викидом у навколишнє середовище шкідливих речовин заклад, який потрапляє в зону хімічного зараження, евакуйовується в інший НЗ або на чисту територію за межі зони. Після виводу дітей в указане місце учителі, які закріплені за класами, через своїх помічників уточнюють у директора план подальших дій. Дорослі, які не задіяні з дітьми, виходять із зони самостійно найкоротшим шляхом.
 5. Директор школи несе персональну відповідальність за проведення організованої та негайної евакуації дорослих і дітей, рятування майна і продовольства (спільно із завгоспом), а також за ліквідацію наслідків НС на території школи до прибуття рятувальних підрозділів ДСНС України.
 6. Завгосп організовує проведення всіх попереджувальних заходів по захисту від НС будівлі школи, а при виникненні НС організує рятування майна та продовольства, а також його охорону.
 7. Діловод підтримує постійний зв’язок директора з організаціями, вищими за рангом.
 8. Медичні працівники надають допомогу потерпілим, тяжкопоранених направляють у шпиталь, вимагають суворого дотримання правил носіння засобів індивідуального захисту, якщо цього потребують обставини.
 9. Кухарі приймають заходи зі збереження продуктів харчування з метою їх подальшого споживання.
 10. Директор школи здійснює постійний контроль за наявністю дітей у школі з урахуванням їх переміщення.
 11. Працівники та службовці школи, які не залучені до дій при конкретній НС, під керівництвом завгоспа рятують майно, відключають електромережу, водопровід та інше.
 12. По прибуттю рятувальників відповідальна особа зобов’язана доповісти начальнику рятувального підрозділу про пожежу або НС та про те, що зроблено.

Примітка. Діти повинні бути одягнуті по сезону. Для цього вони під керівництвом дорослих частково одягаються в школі, решту речей одягають по мірі переміщення, а закінчують одягання на вулиці. Щоб діти навчались цьому, необхідні періодичні тренування в ігровій формі.