Булінг має місце не тільки у горизонтальних відносинах (між гімназистами) в освітньому процесі, але й у відносинах між гімназистами та вчителями, між батьками й навіть між учителями, але жоден з учасників освітнього процесу не володіє на достатньому рівні навичками ненасильницького виходу з конфлікту, зокрема стратегіями мирного вирішення конфлікту та співпраці у подоланні його наслідків. Враховуючи таке поширене явище як булінг, гімназія  прагне створити безпечне середовище як для гімназистів, так і для вчителів, тому дуже важливо, щоб усі вчителі мали навички розпізнавання проявів булінгу, поведінки у конфлікті та протидії цьому явищу.

    З метою розвитку навичок безпечної комунікації між учасниками освітнього процесу впроваджується проєкт “Протидія булінгу у освітньому середовищі”.

Метою Проєкту є попередження проявів насильства та агресії серед дітей , шляхом розвитку навичок працівників гімназії  працювати з конфліктними ситуаціями між гімназистами, збільшення обсягу знань гімназистів про булінг та заохочення гімназистів до протидії булінгу.

№пп

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

Вересень

Психолог школи Єсипенко Н.О.

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: – спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; – соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

Класні керівники , психолог, соціальний педагог Єсипенко Н.О.

3

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

Учні 1-9 класів

Упродовж року

соціальний педагог Єсипенко Н.О.

4

Міні – тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

Учні 1-4 класів

Жовтень

 

5

Круглий стіл «Безпечна гімназія. Маски булінгу»

Вчителі , учні 8-9 класів

Листопад

Психолог школи Єсипенко Н.О.

6

Ознайомлення учасників освітнього процесу з програмою «Вирішення конфлікту мирним шляхом. Базові навички медіації»

Учні, вчителі, батьки.

Листопад-грудень

психолог, соціальний педагог Єсипенко Н.О.

7

Проведення моніторингу безпечності та комфортності гімназії  шляхом анкетування.

Учні, батьки, вчителі

Грудень-січень

соціальний педагог Єсипенко Н.О.

8

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню.

Педагогічний колектив

Упродовж року

психолог, соціальний педагог Єсипенко Н.О.

9

      Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

-    діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

 

Усі категорії учасників освітнього процесу

Січень-лютий

психолог, соціальний педагог Єсипенко Н.О.

10

Година спілкування “Толерантність людини – найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві”

Учні 7-8 класу

Листопад

Класні керівники, психолог

11

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Учасники освітнього процесу

Грудень-січень

Класні керівники, старости класів.

12

Проведення диспуту для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування.

вчителі

Січень

Представники ССД, НМЦСССДМ, психолог

14

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Класні керівники

Впродовж навчального року

Психолог, соціальний педагог

15

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Учні молодших класів

Січень-лютий

Психолог, соціальний педагог

16

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

Учасники освітнього процесу

Листопад-грудень

Психолог, класні керівники, представники ювенальної превенції

17

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Учні, батьки

Впродовж року

Психолог, класні керівники

18

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

Батьки

1 раз на місяць

(за запитом)

Психолог, соціальний педагог

19

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів.

Учасники освітнього процесу

Лютий

Психолог, класні керівники, представники ювенальної превенції

20

Перегляд відео, презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: способи розпізнання і захист дитини»

Учасники освітнього процесу

березень

Психолог, соціальний педагог